دکتر فهیمه میرزایی
image
image
image
image
image

رزومه دکتر فهیمه میرزایی

 • لیسانس روانشناسی
 • ارشد روانشناسی
 • استعدادهای درخشان
 • دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی سلامت
 • معدل مقطع ارشد ۱۹/۵۰
 • خادم استان قدس رضوی
 • سابقه مدیریت کلینیک روانشناسی
 • عضو کارگروه حمل و نقل شهرداری مشهد
 • مقاله نویس روزنامه خراسان و شهرآرا
 • مشاوره در حیطه ،خانواده ،فردی ،رشد وتوسعه فردی و محقق رابطه
 • رویکرد اکت
 • نایب رئیس شورای اجتماعی محله احمدآباد
 • کارشناس رسمی صداو سیما
 • عضو بنیاد ملی نخبگان
 • سابقه تدریس در دوره دوم دبیرستان
 • مشاور در استان قدس
 • پژوهشگر و مقاله نویس
 • تدریس دوره مهارت های زندگی
+4 سال
تجربه کاری
250 + مراجعه کننده
درمان شده
image