وب سایت رسمی
دکتر فهیمه میرزایی

لیسانس روانشناسی
ارشد روانشناسی
استعدادهای درخشان
دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی سلامت

مشاوره ازدواج

برای هر زوجی

مشاوره پیش از ازدواج و آماده سازی برای ازدواج با انجام مشاوره و تست های تخصصی روانشناسی و شخصیت شناسی جهت یک ازدواج موفق برای زوجین.

بازیابی اعتماد به نفس

در هر موقعیتی

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد.

بهبود کار

در یک روند مداوم

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد.

روانشناسی درمانی

برای هر نوع استرس ذهنی

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد.

مشاوره خانواده

برای همه اعضا

خانواده درمانی در سلامت و عملکرد خانواده نقش بزرگی را ایفا می کند و می تواند کمک بزرگی در دوران سخت یا وجود مشکلات رفتاری و روانی در فردی از خانواده کمک کند .

مشاوره تربیت فرزند

برای والدین

والدین به عنوان معلمی هستند که با تربیت فرزندانشان ، بر دانش و مهارت های او می افزایند و از همه مهم تر فرزندانتان در حال آموختن راه و رسم زندگی اثربخش با دیگران است.

برندهای همکار

آخرین مقالات

00 + سال

تجربه کاری

00 + مراجعه کننده

درمان شده

00 + ساعت

مشاوره

00 + جلسه

کوچینگ